Hiện tại dự án Xuân Hương Lake Side đã hoàn thiện cơ bản xong hạ tầng, đang trồng cây xanh, cột điện tại khu công viên hồ điều hòa.